Foreninger

Velkommen til Sdr. Feldings foreningside

Almene foreninger 

Sdr. Felding Kulturforening                      Formand Lene Schmidt tlf. 20 85 21 10

Præsteskoven Halmhuset                          Formand: Frederik Jensen  tlf. 96 80 85 58

Sdr. Felding Borgerforening                     Formand: Dorthe Viborg    Tlf. 30 63 05 55

Sdr. Felding Lokalråd                                  Formand: Dorthe Viborg  Tlf. 30 63 05 55

Danske Seniorer Sdr. Felding                   Formand: Holger Madsen   Tlf. 40 97 86 84   97 19 86 84

Ældresagen i Aaskov                                  Formand:  Jeanette Slumstrup Fauerbye, tlf 22 16 26 96

Aaskov havekreds                                         Formand:  Kirsten Bergløv      Tlf. 97 19 18 78

Aaskov Y´s Mens Club                                  Præsident:  Vagn Andersen    Tlf: 22 78 67 64

Erhvervsforeninger

Sdr. Felding Handels- og Håndværkerforening   Lagt ind under Borgerforeningen 2023

Sports- og friluftsforeninger

Sdr. Felding gymnastik og idrætsforening SFGIF   Formand  Johnie V. Larsen    Tlf. 40 31 83 67

Åskov Golfklub                                      Formand Kristian Hansen  Tlf. 25 21 19 85

Sdr. Felding Lystfiskerforening       Formand Ole Iversen    oi68@live.dk   23 38 58 99

Aaskov Rideklub                                     Formand  Bitten Franklin Römhild  21 63 48 71

Sdr. Felding – Skarrild Cykelklub    Formand  Steffen Bertelsen   tlf 30 21 31 88

Sdr. Felding Billard klub                      Formand  Kurt Eg Jensen    21 70 14 96

Sdr. Felding Jagtforening                  Formand  Bo Pedersen   23410997

Sdr. Felding Hallen                               Formand  Nicolai Christensen   23 68 79 50

Åskov 4 H                                                Formand Mona Jensen    29 45 21 10

Kirkelige organisationer og foreninger

Menighedsrådet                               Formand:   Anne Marie Jensen     97 19 85 91

Indre mission i Sdr. Felding          Formand:  Anne Kirsten Haagensen Tlf. 75 34 30 19                                                                        og Valdemar Søndergaard Mobil 23 21 10 10

Å-festivalen                                      Formand:   Formand Kåre Dyhr Pedersen Mobil 27 70 09 19  Mail dyhrpedersen@gmail.com

Kulturelle foreninger

Sdr. Felding Kulturforening       Formand:   Lene Schmidt  20 85 21 10

Biografklubben Dagmar Bio      Formand Elin Støttrup  23 23 92 77

Lokalhistorisk arkiv for Sdr. Felding, Sandet og Stakroge Formand Mogens Nielsen  21 28 36 23

Sdr. Felding og omegns Folkedanserforening   Formand Jens Christian Lægsgaard, Troldhede
Tlf.: 9719 4053

Andre foreninger

Motorcykelklubben MC Farmers  Bjergevej 53  7280 Sdr. Felding  30 82 80 54