Seværdigheder

Dalgaskanalen

Dalgaskanalen er én af mange engvandingskanaler, som blev benyttet i perioden 1800-1950.

Formålet med kanalerne var at øge udbyttet af hø på de lave engarealer langs åerne ? her Skjern å.

Kanalernes vand blev ledt fra de højere liggende kanaler ned over engene. Der har været ca. 600 km kanaler, som gav vand til ca. 10.000 ha marker.

Kanalen set mod vest fra Skarrild hovedgade. Det er tydeligt, at kanalen giver nogle væsentlige værdier til de beboelser, den passerer.

 

Skjern Å

Skjern Å neden for haven i Dagmar Bio
Åen snor sig igennen og delvis rundt om Sdr. Felding og er Danmarks vandrigeste å og det tætteste vi kommer på en flod i Danmark. Den er 94 km lang, og efter et meget stor arbejde fra bl.a. lystfiskerforeningerne langs åen er Skjern Å laksen nu igen et almindeligt syn i åen og er i fremgang.

 

 

 

Kirken

Sdr. Felding kirke 2010
Det ældste af kirken er sandsynligvis fra 1100-tallet.
Kirken består af romansk kor og muligvis forlænget skib med senmiddelalderligt våbenhus. I 1909 blev tårnet sat på. Den oprindelige romanske kirke er opført af granitkvadre over en skråkantsokkel. Både mands- og
kvindedøren ses tydeligt.

Sognepræst:
Orla Villekjær …………..Tlf. 97 19 80 91

Svanholmsø

Svandholm sø med den nye fiskerampe
Svanholm Sø ved Bjergevej skal give naturoplevelser til alle.

Vandrestier, fiskerampe, naturlegeplads, madpakkehus med borde og bænke og grill- og bålplads.

Det er blot nogle af de mange nye faciliteter, der bliver etableret i det naturskønne område omkring Svanholm Sø ved Bjergevej.

Svanholm Sø udgør syv hektar og er en del af et ca. 20 hektar stort skov- og naturområde syd-øst for byen, som er ejet af Herning Kommune.

Den gamle Eg

Historie Sætter man sig under det gamle, flotte egetræ, der står overfor halmhuset, på højre side af vejen, når man kommer fra Sdr. Felding mod Skjern, kan man måske mærke historiens vingesus.
Og med lidt god vilje kan man også høre Danmarks store højskolemand, Christen Kold, udlægge sine tanker om det levende ord og den frie skoleform 160 år tilbage i tiden.

 

 

Fire hjerter i chaussésten
På området mellem åen og Præsteskoven er billedkunstneren Marianne Jørgensen i færd med at skabe fire hjerter af chaussésten, der ligger som fordybninger i landskabet og forbindes af en sti. – Hjerterne af sten er til at bruge. Det kan være som opholdssted, som ?hule? eller som en slags bord og bænke med et varmende bålsted i midten. Her er godt at være og her kan man spise eller varme sig. Man må gerne lege på hjerterne, sidde i dem eller måske bare betragte deres form i landskabet, forklarer Marianne Jørgensen. De enkelte hjerter er to meter brede og en meter dybe. De er forbundne med chaussésten og fra hjerterne udgår et par smalle fodstier af chaussésten, der fører ned mod åen og ind i Præsteskoven.
-Både børn og voksne vil kunne opholde sig i hjerterne, lege og hygge tæt på skov og å. Hjerterne giver de besøgende et rekreativt sted at mødes.